Faze roditeljstva

Korišćenje mobilnog telefona u trudnoći

Mobilni telefoni su poslednih 15 godina naša svakodnevica, ali njihovo dugoročno delovanje na ljude još nije sasvim poznato.

Korišćenje mobilnog telefona u trudnoći

Da li je upotreba mobilnih telefona bezbedna u trudnoći?

Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu Yale

Odgovor na sumnje da li i koliko je štetno njegovo korišćenje u trudnoći, ponudilo je istraživanje sprovedeno na Univerzitetu Yale.

Ispitivanje uticaja zračenja mobilnih uređaja na laboratorijskim miševima pokazalo je da su mladunci koji su bili izloženi mobilnim telefonima postali hiperaktivni i zaboravni.

Zračenje mobilnih telefona utiče na razvoj mozga fetusa i može izazvati hiperaktivnost i poteškoće u ponašanju deteta.

Hugh S. Taylor, profesor s Yalea i šef Kancelarije za reproduktivnu endokrinologiju i neplodnost na Odeljenju za akušerstvo, ginekologiju i reproduktivne nauke, zaključio je da su deca izložena mobilnim telefonima sklona hiperaktivnosti i imaju poteškoće s pamćenjem. Taylor tvrdi da je ovo istraživanje pokazalo da izloženost zračenju mobilnih telefona može uticati na trudnoću i svojim pacijentkinjama savetuje da drže mobilni telefon dalje od tela.

Poteškoće i kod dece koja rano počnu koristiti mobilni telefon

Slične zaključke donelo je i istraživanje iz 2008. objavljeno u časopisu Epidemiology. Prema anketi sprovedenoj na 13 000 majki u Danskoj, otkrivene su poteškoće u ponašanju dece čije su majke redovno koristile mobilni telefon u trudnoći. Poteškoće su primećene i kod 80 posto dece koja su od najranijeg razdoblja koristila mobilni telefon.

Dr Leeka Kheifets, jedna od autorki istraživanja, upozorila je da je potrebno napraviti više studija kako bismo bili sigurni kakav uticaj mobilni telefoni imaju na nerođenu decu. Iako je uz pomoć ove studije potvrđena veza između korišćenja mobilnih telefona i problema u ponašanju dece, moguće je da zračenje mobilnih telefona nije jedini uzrok problema.

Moguće je da su majke koje su puno koristile mobilni telefon zanemarivale svoje dete i tako izazvale poteškoće u njegovom ponašanju.

Nemačka, Velika Britanija, Francuska i skandinavske zemlje preporučile su da deca koriste mobilni telefon  samo u izuzetnim i hitnim slučajevima.

Svetska zdravstvena organizacija je u 2011. godini upozorila da zračenje mobilnih telefona može uzrokovati rak i druge zdravstvene probleme, i to ne samo kod trudnica, i naglasila potrebu za više istraživanja.

Smanjite izloženost zračenju

Ukoliko se bojite štetnog uticaja mobilnih telefona na svoju bebu u stomaku, pokušajte da smanjite svoju izloženost zračenju.

Jen O'Connell, stručnjak za mobilne uređaje, savetuje korišćenje mobilnih telefona samo pri jakom signalu. Ako želite uspostaviti poziv pri slabom signalu, više zrači. Koristite uređaj u originalnom pakovanju, s originalnom maskom. Koristite Bluetooth uređaj koji zrači manje, nemojte ga držati u blizini svog tela, u džepovima ili oko struka.

Dr Lynn Eldridge, autorka knjige "Kako izbeći rak svaki dan: Praktični savetnik za sprečavanje raka", umesto mobilnih telefona za pozive predlaže korišćenje fiksne linije, ili korišćenje laptopa za pozive i slanje poruka.